Tuincentrum de Triemen
De Triemen

Door SBB erkend leerbedrijf voor onderstaande opleidingen

Voor onderstaande opleidingen hebben we een erkenning van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) :

Assistent plant of (groene) leefomgeving


Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
• Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
• Voert (assisterende) werkzaamheden uit
• Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
Zorgt voor het groene product, materiaal en omgeving
• Plant of legt groen aan
• Verzorgt het gewas of onderhoudt groen
• Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
• Transporteert producten en materialen
Voedsel, natuur, leefomgeving
Medewerker teelt Erkend 20-04-2010
Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *

• Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
• Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
• Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
• Draagt zorg voor informatie in de keten
Telen product/gewas
• Verzorgt teelt
• Verzorgt oogst

Vakbekwaam hovenier


Uitvoeren werkzaamheden ten behoeve van aanleg/inrichting en onderhoud/beheer natuur, grond en water

• Draagt zorg voor natuur, grond en water
• Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
• Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
• Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
Uitvoeren en begeleiden aanleg en onderhoud tuinen en/of parken
• Legt tuinen en/of parken aan
• Voert onderhoud uit aan tuinen en/of parken
• Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
• Bewaakt de planning op de uitvoeringslocatie

Vakbekwaam medewerker teelt

Zorgdragen voor het agrobusinessproduct *
• Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct*
• Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
• Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
• Draagt zorg voor informatie in de keten
Telen product/gewas
• Verzorgt teelt
• Verzorgt oogst
• Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
• Bewaakt planning
• Verzorgt gewasgezondheid

Bron: https://www.s-bb.nl